Con Duong Cuu Nuoc Ho Chi Minh

Con đường cứu nước Hồ Chí Minh là hành trình gian lao vượt qua bao chông gai gian khó của hơn 30 năm lặn lội, xuôi ngược từ khắp nơi trên thế giới để tìm con đường giải phóng nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang; một con đường cứu nước độc đáo, giàu tính sáng tạo, chưa có tiền lệ trong lịch sử dân tộc.

TS. Phạm Ngọc Trâm – Nhà xuất bản Tổng hợp – 327 trang

Lời giới thiệu
Chương mở đầu: Vinh quang con đường cứu nước Hồ Chí Minh
Chương 1: Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước
Chương 2: Hình thành con đường cứu nước
Chương 3: Con đường cứu nước Hồ Chí Minh
Chương 4: Kết luận
Phụ lục: Nghị quyết của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) về kỷ niệm 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tư liệu về con đường cứu nước Hồ Chí Minh
Những nhận xét liên quan đến Nghị quyết về việc thành lập Đảng Cộng sản ở Đông Dương
Án Nghị quyết của Trung ương toàn thể Đại hội nói về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng 10-1930
Thư của Ban phương Đông gửi Đảng cộng sản Đông Dương, ngày 13-11-1930
Tư liệu bổ sung về nguồn gốc các tổ chức cộng sản ở Đông Dương
Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương
Tài liệu tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *